Hjem

Januar

 «Hjem» siden vil være vår nyhetside, her vil det til enhver tid ligge aktuelt nytt, samt meldinger om vedlikehold, salg av leilighet, meldinger eller eventuelt om endringer på hjemmesiden.

ROAF SORTERINGSGUIDE
NYE POSTKASSER

 

NABOVARSEL - REHABILITERING AV BRUER

 

Gjestepakeringen i Senter Borettslag - Reviderte Ordensregler 2017 - INFO juni 2017 -
Melding til Styret
Gjesteparkeringen

Parkeringsoblater og Gjesteparkeringskort

 

Parkeringsbot - Gamle Parkeringsoblater

 

Aktiv web - send inn ditt forslag

 

 

Energimerking av din bolig

 

 

Hjemmets branninstruks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skader
Skadedyr
HMS prosjekt

 

Solgte leiligheter

 

 

Vår avfallscontainer