Hjem


   

 

 

 

 

ROAF SORTERINGSGUIDE

Matavfallskurv og grønne poser

Kurv og grønne poser til matavfall kan du hente på alle ROAFs gjenvinningsstasjoner og på servicetorget i din kommune.

Begynner det å bli tomt for grønne poser til matavfall, så får du tak i flere ruller på ulike måter:

  • På alle våre gjenvinningsstasjoner.
  • På servicetorget i din kommune.
  • Hos Miljøbilen (vår og høst).
  • Knyt en pose på restavfallsbeholderen din, så legger renovatøren igjen en rull med poser ved neste tømming av restavfallet.
    (Gjelder de som har beholder med to hjul)
  • De som er en del av en fellesløsning (borettslag og sameier) vil få utdelt poser 1-2 ganger per år.

 

 

Gjestepakeringen i Senter Borettslag - Reviderte Ordensregler 2017 - INFO juni 2017 -

 

Gjesteparkeringen i Senter Borettslag

 

På ordinær generalforsamling for Senter Borettslag 09.05.2017 ble følgende endring vedtatt av generalforsamlingen og tatt inn i Ordensregler for Senter Borettslag:

Det er ikke tillatt å parkere arbeidsbiler (kjøretøy som benyttes til næringsvirksomhet) på borettslagets gjesteparkering uten særskilt godkjenning av styret.

Dette betyr at f.o.m. 01/08-17 må det søkes styret om tillatelse til å parkere slike kjøretøy på borettslagets gjesteparkering.

 

Det vil således ikke lenger være nok med vanlig gjestekort eller oblat for å parkere slike kjøretøy på gjesteparkeringen.

 

Dersom noen beboere venter håndverkere e.l. som har behov for å parkere oppe på plassen foran blokkene, er det som tidligere mulig å be styret om tillatelse slik at man får utdelt et godkjent parkeringskort for håndverkere.

 

Arbeidsbiler som påtreffes på borettslagets gjesteparkering etter denne dato uten å være godkjent vil bli bøtelagt og håndtert i.h.t. regelverket som er skiltet på borettslagets eiendom.

 

Vi gjør avslutningsvis oppmerksom på at det er nedfelt i ordensreglene for Senter Borettslag at beboere som har garasjeplass skal benytte denne. Det er derfor å regne som et brudd på ordensreglene når beboere med garasjeplass benytter gjesteparkeringen.

 

Dette vil bli håndhevet strengere fremover for å øke tilgjengeligheten for gjester på parkeringen.

 

Med vennlig hilsen

 

Styret i Senter Borettslag

PDF dokument

Reviderte Ordensregler 2017

 

 

Gjesteparkeringen
Styret har registrert at det til stadighet er fullt på borettslagets gjesteparkering Les mer…Gjesteparkeringen

Parkeringsoblater og Gjesteparkeringskort
Husk gyldig parkeringsoblater på din egen bil og gyldig gjesteparkeringskort til din gjest

 

Parkeringsbot - Gamle Parkeringsoblater

UNNGÅ PARKERINGSBØTER

Mange beboere klager til styret på parkeringsbøter de har mottatt ved parkering inne på området og ved feil bruk av parkeringsmerker. Forholder du deg til borettslagets regler for parkering unngår du bøter.

I korte trekk sier regelverket at det kun er tillatt å kjøre eller parkere inne på boområdet i spesielle tilfeller, herunder kjøring av syke eller bevegelseshemmede og ved av- og pålessing av tunge lass. Bilen skal fjernes umiddelbart etter at oppdraget er utført. Dersom bilen blir stående i mer enn 20 minutter uten at det er synlig aktivitet ved kjøretøyet, kan kjøretøyet ilegges en kontrollavgift eller eventuelt taues bort for eiers regning og risiko. I tilfeller der 20 minutter ikke er tilstrekkelig tid i forhold til oppdraget, eksempelvis ved flytting, kan du få et parkeringsbevis fra styret som tillater parkering for nødvendig periode. Legitimerte håndverkerbiler trenger ikke parkeringsbevis, men parkering tillates kun så lenge disse er i aktiv tjeneste. Offentlige kjøretøy i tjeneste med godkjent etatsbevis tillates også parkering.

parkeringsbot

 

 

Husk nye oblater og gjestekort, bruker du gamle vil du fra 1. februar 2018 få bot.

Paaminnelse_oblater

HUSK NYE OBLATER OG PARKERINGSKORT FOR GJESTER

 

– Styret –

 

Energimerking av din bolig
Det er enkelt å energimerke.

Velger du enkel registrering blir du kun bedt om opplysninger som er helt nødvendige for å lage en attest, som type bygning, byggeår, bruksareal og oppvarmingsmåte. Energikarakteren og oppvarmingskarakteren beregnes på dette grunnlaget. Har du litt mer kunnskap om hva som er gjort av endringer i boligen, kan du velge detaljert registrering for en mer nøyaktig energiattest. Her kan du for eksempel opplyse om du har nye vinduer, om isolasjonen er bedre enn typisk for det aktuelle byggeåret osv

energimerking.no

– Styret –

 

 

Hjemmets branninstruks
En branninstruks er en oppskrift på hva man skal gjøre hvis det blir brann.Hjemmets_branninstruks_liten Alle familier bør lage seg en slik oppskrift, og bruke den som utgangspunkt når man skal ha brannøvelse hjemme. Her er et forslag.

– Styret –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skader

Skjer det alvorlig skader i leiligheten, skal medlemmer av styret kontaktes.

Beboere kan ikke rekvirere arbeid på borettslagets bekostning.

– Styret –

Skadedyr

Har du mistanke om, eller har du fått problemer med skadedyr innvendig (også skader av treskadeinsekter som Borebiller)?

Brosjyre faktaark NBBL_Skadedyrbekjempelse_miniRing Anticimex på tlf. 815 48 250
 og oppgi navn, adresse og telefonnummer slik at en Skadedyrtekniker kan ringe tilbake og avtale tid for inspeksjon og en eventuelt sanering.

Brosjyre fakta ark NBBL Skadedyrbekjempelse

Dette er gratis for medlemmer i borettslaget.

– Styret –

HMS prosjekt

Neste HMS prosjekt i borettslaget er påkrevde lufteluker til tak i hver oppgang

– Styret –

 

 

 

 

Vår avfallscontainer

Det har utviklet seg en ukultur ved at det til stadighet hensettes avfall på utsiden av containeren.

VENNLIGST IKKE GJØRE DETTE.

Er det for stort til å få gjennom «lukene» skal det ikke settes på utsiden.12031469_10153612473206638_6601503511623245702_

Dette er nå blitt et så stort problem slik Styret vurderer kameraovervåkning.

Toaletter, vasker, store svarte søppelsekker stappet med diverse usmakelige innhold er vist helt vanlig å sette på utsiden av containeren. For dere det gjelder, BRUK lukene.yell

– Styret –