ÅRLIG GJENNOMGANG AV VÅR BRANNSIKKERHET

 

2018 GJENNOMGANG AV NORSKBRANNVERN

 

 

 

 

 

Informasjon fra styret angående avtale med Norsk Brannvern
I forbindelse med at boligsammenslutningen har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på befaring hos oss mellom klokken 17:00 og 21:00.

 

Onsdag 07. mars

 

Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake:

 

Tirsdag 13. mars mellom kl. 17:00 og 21:00.

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no