Årsberetninger

Hvert år kommer styret med en årsberetning som inneholder blant annet styrets beretning og regnskap for borettslaget. Denne legges frem og godkjennes på generalforsamlingen hver vår. Her har alle andelseiere møte- og stemmerett.

Beretninger fra de siste årene kan leses som pdf nedenfor:

 

Årsberetning 2015 (kommer)

Årsberetning 2014 (kommer)