Borettslagets ansvar

  • Brannsikre fellesmorådene
  • Lekeplassen og lekeplassutstyr.
  • Avfallshåndtering
  • Dugnader
  • Bekjempelse av skadedyr
  • Vedlikehold av bygningsmasse
  • Trapper, gangveier, trafikk og parkering.
  • Vedlikehold og overvåking av felles elektrisk anlegg
  • Informasjon til deg som beboer om ditt ansvar.

Visuell visning