Brannalarmsystem

Informasjon vedrørende nytt brannalarmanlegg

Det har den siste tiden kommet spørsmål/ henvendelser vedrørende nytt brannalarmanlegg, og styret ønsker i den anledning nå i første rekke å komme med en kort og forhåpentligvis oppklarende informasjon rundt dette.

Bakgrunn
Som et resultat av tilbakemeldingene gitt til Senter borettslag i «Brannteknisk tilstandsrapport» som ble utarbeidet tidligere i år startet styret arbeidet med å kartlegge hvordan vi skulle imøtekomme de kravene som ble belyst i denne, og herunder sikre at borettslagets bygningsmasse er i forskriftsmessig stand. Et av hovedpunktene i rapporten med høyest grad av prioritet var at det ikke var installert automatisk brannalarmanlegg, da blokkene er av en slik størrelse at det er krav til dette. Det ble besluttet at man skulle starte arbeidet mot å få dette på plass i løpet av 2014.
Anbudsrunde med flere leverandører ble gjennomført, og Romerike Svakstrøm AS ble valgt som leverandør. Systemet er nå montert og er i drift.

Den overordnede hensikten med systemet er å sikre tidlig deteksjon av en eventuell brann for å kunne redde liv, samt begrense materielle skader.

Informasjon om systemet
Tilkobling til brannvesen
Det ble drøftet i styret hvorvidt brannalarmanlegget skulle direktekobles for varsling til brannvesenet. Etter en totalvurdering med vekting av argumenter både for og i mot, kom styret til beslutningen om at systemet av ulike årsaker (bla. kostnader) ikke skulle direktekobles for varsling til brannvesenet.

Bruk av systemet
Det er 2 stk. betjeningspanel i borettslaget.
– For oppgang nr. 1, 3 og 5 er denne lokalisert i oppgang nr. 3
– For oppgang nr. 7 og 9 er denne lokalisert i oppgang nr. 7

Anlegget er koblet slik at dersom en av sensorene i de respektive blokkene har deteksjon, vil alarmen gå i hele blokken. Dvs. at dersom en sensor i oppgang 1 får deteksjon vil også alarmen gå i oppgang 3 og 5.
Det vil da komme til syne på betjeningspanelet hvilken sensor som har utløst alarmen. Ved siden av panelet henger det en oversikt over hvilket nr. de forskjellige sensorene har og hvor de er plassert.
Ved siden av hvert av betjeningspanelene ligger det en veiledning til hvordan man ved utløst alarm avstiller denne og tilbakestiller systemet til normal drift.
(NB! Dette må ikke under noen omstendighet gjøres før man har verifisert at det ikke er brann)

Display_Alarmsystem_SenterBorettslag.

 1. Trykk på knappen «Stopp summer» for å slå av lyden på varslingsanlegget
  2. Trykk på knappen «Avstill Alarm» for å slå av varsling
  3. Trykk på knappen «Tilbakestill» for å sette systemet tilbake til normal drift.

Handlingsmåte ved utløst brannalarm

 1. Forlat leiligheten og gå til samlingsplass ved brann (som er lekeplassen utenfor styrerommet)
 2. Dører og vinduer skal være lukket når man forlater leiligheten
 3. Parallelt med at bygningen forlates må noen ta ledelsen for å lokalisere eventuell brann
 4. Det fremkommer av betjeningspanelet hvilken sensor som har utløst alarmen og hvor denne befinner seg
 5. Når antatt brannsted (hvilken sensor som har utløst alarmen) er identifisert på betjeningspanelet, oppsøkes dette for å verifisere evt. brann.
  Dersom brann:
 • Ring 110
 • Vurder egen sikkerhet og start evt. slukningsarbeid

 Ved «falsk alarm» (ikke brann)

 • Avstill alarm og tilbakestill systemet til normal drift (veiledning for hvordan dette gjøres ligger i boksen ved siden av betjeningspanelet.)

 

 

Stian Rudseter 2014