Branninstruks

Senter Borettslags alarmanlegg er ikke koblet direkte til brannvesenet

VED BRANN:
VARSLE:

 • Meld fra til brannvesen – tlf. 110 – oppgi nøyaktig adresse
 • Utløs manuell brannalarm ved utgangsdørene i 1. etasje dersom automatisk alarm ikke er utløst.ring_110
 • Alle leiligheter skal varsles

REDDE/EVAKUERE:

 • Lukk dører og vinduer for å stenge brannen inne
 • Barn, eldre og uføre hjelpes ut

SLOKKE:

 • Ved mindre branntilløp, forsøk å slukke brannen med tilgjengelig slukkeutstyr
 • Ta ingen sjanser

OPPMØTEPLASS:

 • Ved lekeapparater

Rekkefølgen på punktene vurderes ut fra den aktuelle situasjonen.

Du må likevel alltid sørge for å tilkalle hjelp.

 

GJØR DEG KJENT MED FØLGENDE:

 • Avstillingspanelet i oppgang 3 og 7
 • Nærmeste manuelle brannmelder
 • Pulverapparatenes plassering i leiligheten og virkemåte
 • Rømningsveier
 • Oppmøteplass ved evakuering

VED FALSK ALARM:110-karusell

 • Meld straks fra til brannvesen – tlf. 110
Riktig adresse
Senter Borettslag, Glostrupveien 1-9, 2013 Skjetten