Dugnad

Fra husholdningsregler: Regler for dugnadsgebyr

  • Dugnadsgebyret er kr. 75,- pr. måned (kr. 900,- pr. år) pr. leilighet.
  • Gebyret oppkreves gjennom husleien og budsjetteres på forhånd. Gebyret Ordensregler for Senter Borettslagforutsettes å skulle dekke gjennomsnittlig 3-4 dugnader pr. år. Herunder hører den vanlige vår- og høstdugnaden med feiing, rydding eventuelt. beising av boder, hagegjerde og inngangsparti (innvending og utvendig,) rundvask eller maling av oppganger mm. Eventuelt andre gjøremål bestemmes av styret for hver gang dugnad utføres.
  • Styret foretar hver høst en fordeling av årsgebyret på de enkelte avholdte dugnader avhengig av utført arbeid og antall frammøtte. (Les: frammøtte får refundert dugnadsgebyr.)
  • I spesielle tilfeller (f.eks. eldre, uføre o.l.) kan styret, etter søknad, frita den enkelte for en eller flere dugnader.