Dyrehold

Husdyrhold i Senter Borettslag

Lov av 6. juni 2003 nr. 39 om borettslag § 5-11 4.ledd om dyrehold

Etter forslag fra forslagsstiller, ble det etter generalforsamlingen i 2009 vedtatt nye retningslinjer når det gjelder husdyrhold i Senter Borettslag.

Selv om det er vedtatt lovlig dyrehold i borettslaget, er det ønskelig at andelseiere søker om å holde dyr (Se punkter under).

Erklæring for dyrehold leveres styret


Dyreholdet må må ikke være til ulempe eller sjenanse for øvrige beboere i borettslaget.
Hundehold er ønskelig å få godkjent av dine naboer i oppgangen.

hund

Gjeldene regler skal følges for hundehold:

Innenfor borettslagets område gjelder båndtvang hele året.


Eieren er ansvarlig for all skade hunden gjør, det være seg bygning eller uteareal.

Lufting av hunden må ikke skje på balkongen.
Eieren skal straks fjerne eventuelle ekskrementer etter hunden. Dette kastes i brennbart husholdningsavfall.
Hunden må ikke være til ulempe eller sjenanse for andre med aggressiv opptreden, utidig bjeffing eller uling.


Skulle dyreholdet forårsake klager om at dyret sjenerer naboer/øvrige beboere ved allergi, bråk, lukt eller på annen måte, forplikter dyreholder straks å fjerne dyret fra sin leilighet dersom en minnelig ordning med klagerne ikke oppnås.


Mottar styret klage over eksisterende hundehold og finner at klagen er berettiget, kan styret kreve hunden fjernet.


Retningslinjene ovenfor gjelder også for andelseiere som ønsker å skaffe seg katt, og for

Welsh Corgi dog på hvit bakgrunn

husdyr som tas i pensjon for kortere eller lengre tid.

Ingen synspunkter om å ha husdyr som holdes innendørs, dvs. «innekatt», hamster, marsvin, kanin, gullfisk o.l.

Personer som vurderer å kjøpe leilighet i Senter Borettslag har plikt til å undersøke retningslinjene for husdyrhold i borettslaget før de evt. kjøper leilighet:
Dersom de allerede har husdyr gjelder retningslinjene ovenfor – de må søke og evt. få dyrehold godkjent før de kjøper leiligheten.


Dersom det allerede bor husdyr som er godkjent etter søknad i oppgangen, vil det ikke bli tatt hensyn til nye beboere med evt. allergi.

Dersom det allerede bor husdyr som ikke er godkjent etter søknad i oppgangen, vil styret kreve dyret fjernet da hensynet til ny andelseier med evt. allergi vil være sterkest.