Felleskostnader

Felleskostnader (husleie)
Et borettslag er et selskap som eies av de som bor der. Andelseierne eier bygninger og tomt i fellesskap.
Tallet på andeler er det samme som antall leiligheter.
Andel i borettslaget innebærer bruksrett til en bestemt leilighet.

Andelseierne har ikke noe direkte ansvar for den gjeld borettslaget har.
Borettslagets kreditorer må forholde seg til laget og kan ikke gå på den enkelte andelseier.

Indirekte har imidlertid andelseierne et ansvar fordi de må betale sin del av de løpende utgifter til borettslaget.
Disse utgiftene kalles i borettslagsloven for felleskostnader.
Felleskostnadene i borettslaget fordeles mellom andelseierne etter er fordelingsnøkkel basert på størrelsen på leilighetene.

Felleskostnadene i Senter borettslag består bl.a. av:
kommunale avgifter
eiendomsskatt
forsikringspremier og egenandeler
renter og avdrag på borettslagets lån
strøm til fellesareal
renhold av fellesareal
snørydding og sandstrøing
kostnader til regnskapsfører, revisor og borettslagets styre
nødvendige nyinvesteringer
kostnader til vedlikehold og reparasjoner
Containerleie ved dugnader

Fra 01.01.2015 har borettslaget følgende felleskostnader per måned:

2-roms leiligheter – kr. 3 242,-
3-roms leiligheter – kr. XXXX,- (ikke tilgjengelig for webmaster for øyeblikket)
4-roms leiligheter – kr. XXXX,- (ikke tilgjengelig for webmaster for øyeblikket)

Det er vår forretningsfører BORI som krever inn husleien.
Spørsmål om autogiro, e-faktura, purringer osv stilles til dem på tlf: 63 89 02 00 eller firmapost@bori.no