FO

Fellesorganet for Skjettenbyen

FO er et felles interesseorgan for de 12 borettslagene i Skjettenbyen.

Fellesorganet behandler saker som er av felles interesse for beboerne i Skjettenbyen
ovenfor eksterne selskaper, Skedsmo kommune, fylkeskommunen, Statens Vegvesen o.s.v.

FO er ansvarlig for drift og vedlikehold av Skjettenbyens felleseide kabel-TV anlegg. Dagens avtale med GET gjelder t.o.m. 31.12.2017. I avtalen inngår det en kollektiv avtale på digital-TV (1 stk HD-PVR-dekoder og 1 stk Mikro-dekoder pr. husstand) og bredband på 5/2 Mb/s.

 

Oppgradering av bredbandshastigheten (til rabatterte priser), abonnement på flere TV pakker og fasttelefon over IP (VoIP) er noen av ekstratjenestene den enkelte husstand kan kjøpe. GET sin servicetelefon 02123 er betjent mellom kl. 09.00 – 22.00 (12.00 – 20.00).

I tillegg er FO ansvarlig for drift og vedlikehold av fellesområdene
tilknyttet borettslagene (gressklipping, snøbrøyting og lignende),
som utføres av Roger Olsen Vedlikehold AS.