NYE POSTKASSER.

 

FREDAG 15 DESEMBER

Vil det bli montert opp nye postkasser i alle våre oppganger.

Vi ber alle om å påse at postkassen er tømt innen torsdag kveld!

Arbeidet blir utført av Romerike Låsservice AS.

Nøkler til din nye postkasse
kan hentes i felleslokalet
onsdag 13. desember
mellom kl. 18 – 19

 

 

Nye postkasser desember 2017.pdf

 Årlig kontroll av brannalarmanlegget 7-9

Årlig kontroll av brannalarmanlegget

(Annual test firealarm)

07.11. 2017 fra ca. kl.12:00 til 16:00

i Glostrupveien 7 – 9

Vi skal iht. avtale utføre test/kontroll av brannalarmanlegget.

For å få testet/kontrollert alle detektorer, alarmorganer så trenger vi

TILGANG TIL ALLE LEILIGHETER / LOKALER

i bygget

Hvis du ikke er hjemme eller har spørsmål vedrørende kontrollen, så gi styret / vaktmester / ansvarlig beskjed eller kontakt servicetekniker på stedet samme dag som kontrollen utføres.

Sirener / brannklokker vil bli testet denne dagen

Det er ikke nødvendig å forlate bygget under testen.

FIRESAFE TECH

Årlig kontroll av brannalarmanlegget nr 1-5

Årlig kontroll av brannalarmanlegget

(Annual test firealarm)

07.11. 2017 fra ca. kl.12:00 til 16:00

i Glostrupveien 1 – 5

Vi skal iht. avtale utføre test/kontroll av brannalarmanlegget.

For å få testet/kontrollert alle detektorer, alarmorganer så trenger vi

TILGANG TIL ALLE LEILIGHETER / LOKALER

i bygget

Hvis du ikke er hjemme eller har spørsmål vedrørende kontrollen, så gi styret / vaktmester / ansvarlig beskjed eller kontakt servicetekniker på stedet samme dag som kontrollen utføres.

Sirener / brannklokker vil bli testet denne dagen

Det er ikke nødvendig å forlate bygget under testen.

FIRESAFE TECH

Rydding av garasjeplass

Rydding av garasjeplass

 

I forbindelse med årets vårdugnad ble det gitt pålegg om at den enkelte beboer måtte rydde på sin garasjeplass.

 

I.h.t. til ordensreglene i Senter Borettslag er det kun lov å oppbevare dekk, sykler og

andre bilrelaterte produkter på egen plass.

 

Etter en inspeksjon av garasjene har styret konkludert med at din plass ikke er ryddet, og du pålegges å utføre dette innen: 30.07.17

 

Dersom dette ikke utføres innen angitte frist, vil plassen bli ryddet for eiers risiko og regning. Alt som blir vurdert av styret til å ikke høre hjemme i garasjen, ref. vedtektene nevnt over, vil bli kastet.

 

Med vennlig hilsen

 

Styret i Senter Borettslag

 

 

PDF dokument

Maling av gjerder

Maling av gjerder i Senter Borettslag

 

Styret har registrert at gjerdene rundt hagene i 1, 3 og 5 har et sterkt behov for et strøk med maling.

 

Vedlikehold av disse er et ansvar som ligger på den enkelte beboer, men da det påvirker også borettslagets ytre i sin helhet tar styret nå et aktivt grep for å sikre at dette blir utført.

 

Styret pålegger derfor at gjerdene må males innen: 31.08.2017

 

Maling vil være tilgjengelig på forespørsel, og det er ikke anledning til å velge en annen farge enn denne.

 

Dersom dette ikke blir utført innen fristen, vil arbeidet bli gjort og fakturert deg som beboer og ansvarlig.

 

Med vennlig hilsen

 

Styret i Senter Borettslag.

 

 

 

PDF dokument

 

 

 

Gjesteparkeringen i Senter Borettslag – reviderte ordensregler 2017

 

Gjesteparkeringen i Senter Borettslag

 

På ordinær generalforsamling for Senter Borettslag 09.05.2017 ble følgende endring vedtatt av generalforsamlingen og tatt inn i Ordensregler for Senter Borettslag:

Det er ikke tillatt å parkere arbeidsbiler (kjøretøy som benyttes til næringsvirksomhet) på borettslagets gjesteparkering uten særskilt godkjenning av styret.

Dette betyr at f.o.m. 01/08-17 må det søkes styret om tillatelse til å parkere slike kjøretøy på borettslagets gjesteparkering.

 

Det vil således ikke lenger være nok med vanlig gjestekort eller oblat for å parkere slike kjøretøy på gjesteparkeringen.

 

Dersom noen beboere venter håndverkere e.l. som har behov for å parkere oppe på plassen foran blokkene, er det som tidligere mulig å be styret om tillatelse slik at man får utdelt et godkjent parkeringskort for håndverkere.

 

Arbeidsbiler som påtreffes på borettslagets gjesteparkering etter denne dato uten å være godkjent vil bli bøtelagt og håndtert i.h.t. regelverket som er skiltet på borettslagets eiendom.

 

Vi gjør avslutningsvis oppmerksom på at det er nedfelt i ordensreglene for Senter Borettslag at beboere som har garasjeplass skal benytte denne. Det er derfor å regne som et brudd på ordensreglene når beboere med garasjeplass benytter gjesteparkeringen.

 

Dette vil bli håndhevet strengere fremover for å øke tilgjengeligheten for gjester på parkeringen.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Styret i Senter Borettslag

PDF dokument

1 2 3