Garasjene

Regler for Garasjeanlegget

  • Garasjeanlegget kan bare brukes til parkering og må ikke benyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for de øvrige brukerne.
  • All ferdsel i garasjeanlegget og i innkjørsel skal skje hensynsfullt og slik at det ikke fører til skade eller at det hindrer annen ferdsel.
  • Det er ikke tillatt å parkere utenfor de oppmerkede plassene.
  • Ved framleie av din parkeringsplass skal det søkes styret, her skal det opplyses om navn, adresse og telefonnummer på leietager. Eget skjema her (kommer). Vi vil også be om leietakers e-postadresse av hensyn til informasjon.
  • Det skal ikke oppbevares olje, kjemikalier, gassflasker eller liknende brannfarlige stoffer i garasjen. Du kan lagre dine hjulsett i din bås. Sykler kan lagres i garasjen, andre private eiendeler som ikke hører naturlig til bilen skal ikke lagres her.
  • Byggmateriell skal ikke lagres i garasjene.
  • Dørene og porten inn til garasjeanlegget skal alltid være lukket og låst.
  • Tilgang til brannslukningsutstyr må ikke hindres.
  • Det er montert en ute kran til garasjene, plassert rett utenfor garasjeporten til nr 7-9. Denne kan benyttes til vask av bil og sykler. Det skal ikke benyttes vaskemidler i garasjene.

Trenger du ny fjernkontroll

Trenger du flere parkeringskort eller oblater