HMS

Borettslag er pålagt gjennom HMS-forskriften å ha et eget HMS-system.

HMS-arbeid i borettslag betyr:

Å verne om liv, helse og materielle verdier
Å skape et godt og trygt miljø
Det innebærer at styret i borettslaget skal kartlegge hvilke ulykker og uønskede hendelser som kan inntreffe, og gjennomføre tiltak for å hindre at slikt skjer.

HMS-systemet skal inneholde rutiner for kontroll av bygninger og tekniske installasjoner i bygningene.
Noen av rutinene er pålagt av myndighetene.

HMS-målsetting for Senter Borettslag
I borettslaget er det et overordnet mål å skape trivsel og trygghet for våre beboere.

Vi retter ekstra fokus mot forhold som brannvern, elektriske anlegg og utstyr, vedlikehold av bygninger, og tilsyn med ytre miljø.

Derfor ønsker vi i Senter borettslag å skape et trivelig og sikkert bomiljø for alle beboere og besøkende.
Vi skal ta vare på borettslagets bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og velge produkter og tjenester som ikke skal kunne skade beboerne.

Systematiske tiltak iverksettes kontinuerlig for å forebygge uhell eller ulykker, og sikre at bygninger og tekniske installasjoner til enhver tid tilfredsstiller myndighetskrav og fremstår som godt vedlikeholdt.

Borettslagets ansvar
Dette skal styret passe på.
Styrets ansvar er:
– Det ytre miljø, herunder trafikksikring.
– Vedlikehold av bygningsmassen.
– Brannsikring og avfall.
– Vedlikehold av felles elektrisk anlegg og felles vannrør.
– Trapper, gangveier, leke/sitteplasser m.m. på borettslagets
eiendom.

HMS dekker ikke bare den ytre delen av borettslaget, som plener, fasader, veier og lignende, men også den indre delen, som leiligheter, balkonger, boder og trappehus.
Styrets ansvar i forhold til den indre delen (leiligheten) er begrenset til å informere andelseier om det ansvar som vedkommende har etter forskriften om internkontroll.

Senter Borettslag har gått inn på ordningen Bevar-HMS

Om Bevar-HMS (video)

Bevar-HMS brosjyre

Mer om borettslagets ansvar kan du lese her

Mer om ditt ansvar kan du lese her