Årlig kontroll av brannalarmanlegget 7-9

Årlig kontroll av brannalarmanlegget

(Annual test firealarm)

07.11. 2017 fra ca. kl.12:00 til 16:00

i Glostrupveien 7 – 9

Vi skal iht. avtale utføre test/kontroll av brannalarmanlegget.

For å få testet/kontrollert alle detektorer, alarmorganer så trenger vi

TILGANG TIL ALLE LEILIGHETER / LOKALER

i bygget

Hvis du ikke er hjemme eller har spørsmål vedrørende kontrollen, så gi styret / vaktmester / ansvarlig beskjed eller kontakt servicetekniker på stedet samme dag som kontrollen utføres.

Sirener / brannklokker vil bli testet denne dagen

Det er ikke nødvendig å forlate bygget under testen.

FIRESAFE TECH

Årlig kontroll av brannalarmanlegget nr 1-5

Årlig kontroll av brannalarmanlegget

(Annual test firealarm)

07.11. 2017 fra ca. kl.12:00 til 16:00

i Glostrupveien 1 – 5

Vi skal iht. avtale utføre test/kontroll av brannalarmanlegget.

For å få testet/kontrollert alle detektorer, alarmorganer så trenger vi

TILGANG TIL ALLE LEILIGHETER / LOKALER

i bygget

Hvis du ikke er hjemme eller har spørsmål vedrørende kontrollen, så gi styret / vaktmester / ansvarlig beskjed eller kontakt servicetekniker på stedet samme dag som kontrollen utføres.

Sirener / brannklokker vil bli testet denne dagen

Det er ikke nødvendig å forlate bygget under testen.

FIRESAFE TECH

Rydding av garasjeplass

Rydding av garasjeplass

 

I forbindelse med årets vårdugnad ble det gitt pålegg om at den enkelte beboer måtte rydde på sin garasjeplass.

 

I.h.t. til ordensreglene i Senter Borettslag er det kun lov å oppbevare dekk, sykler og

andre bilrelaterte produkter på egen plass.

 

Etter en inspeksjon av garasjene har styret konkludert med at din plass ikke er ryddet, og du pålegges å utføre dette innen: 30.07.17

 

Dersom dette ikke utføres innen angitte frist, vil plassen bli ryddet for eiers risiko og regning. Alt som blir vurdert av styret til å ikke høre hjemme i garasjen, ref. vedtektene nevnt over, vil bli kastet.

 

Med vennlig hilsen

 

Styret i Senter Borettslag

 

 

PDF dokument

Maling av gjerder

Maling av gjerder i Senter Borettslag

 

Styret har registrert at gjerdene rundt hagene i 1, 3 og 5 har et sterkt behov for et strøk med maling.

 

Vedlikehold av disse er et ansvar som ligger på den enkelte beboer, men da det påvirker også borettslagets ytre i sin helhet tar styret nå et aktivt grep for å sikre at dette blir utført.

 

Styret pålegger derfor at gjerdene må males innen: 31.08.2017

 

Maling vil være tilgjengelig på forespørsel, og det er ikke anledning til å velge en annen farge enn denne.

 

Dersom dette ikke blir utført innen fristen, vil arbeidet bli gjort og fakturert deg som beboer og ansvarlig.

 

Med vennlig hilsen

 

Styret i Senter Borettslag.

 

 

 

PDF dokument

 

 

 

HMS Norsk Brannvern – Viktig Info

 

Informasjon fra styret angående avtale med Norsk Brannvern
I forbindelse med at boligsammenslutningen har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på befaring hos oss mellom klokken 17:00 og 21:00.

 

Torsdag 30. mars

Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake:

Tirsdag 04. april mellom kl. 17:00 og 21:00.

 
Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere.

Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.
Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no eller på tlf. 32 27 35 28 (mellom 09:00- 15:00)

Norsk Brannvern avtale, informasjon

NorskBrannvern_informasjon avtale 2016.pdf

 

Norsk Brannvern

 

Informasjon fra Styret i Senter Borettslag

angående avtale med Norsk Brannvern
I forbindelse med at boligsammenslutningen har en avtale med Norsk Brannvern, vil de

komme på befaring hos oss følgende dager mellom klokken 17:00 og 21:00.

Onsdag 2. Mars.

 Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake Torsdag 10. Mars mellom 17:00 og 21:00

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere.

Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.
Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no eller på tlf. 32 27 35 28 (mellom 09:00- 15:00)