Leilighetsnummer

Grunnbokinformasjon Kartverket

(OBS! krever innlogging)

Link til grunnboksinformasjon for hovedeiendom: 0231-71/52

For å se din andel må du logge inn på Kartverket, alle søk blir registrert.

Andel Adresse Bolignummer
101 Glostrupveien 9 U0101
102 Glostrupveien 7 U0101
103 Glostrupveien 7 U0102
111 Glostrupveien 9 H0101
112 Glostrupveien 9 H0102
113 Glostrupveien 9 H0103
114 Glostrupveien 7 H0101
115 Glostrupveien 7 H0102
116 Glostrupveien 7 H0103
117 Glostrupveien 9 H0201
118 Glostrupveien 9 H0202
119 Glostrupveien 9 H0203
120 Glostrupveien 7 H0201
121 Glostrupveien 7 H0202
122 Glostrupveien 7 H0203
123 Glostrupveien 9 H0301
124 Glostrupveien 9 H0302
125 Glostrupveien 9 H0303
126 Glostrupveien 7 H0301
127 Glostrupveien 7 H0302
128 Glostrupveien 7 H0303
129 Glostrupveien 9 H0401
130 Glostrupveien 9 H0402
131 Glostrupveien 9 H0403
132 Glostrupveien 7 H0401
133 Glostrupveien 7 H0402
134 Glostrupveien 7 H0403
211 Glostrupveien 5 H0101
212 Glostrupveien 5 H0102
213 Glostrupveien 3 H0101
214 Glostrupveien 3 H0102
215 Glostrupveien 1 H0101
216 Glostrupveien 1 H0102
217 Glostrupveien 5 H0201
218 Glostrupveien 5 H0202
219 Glostrupveien 5 H0203
220 Glostrupveien 3 H0203
221 Glostrupveien 3 H0202
222 Glostrupveien 3 H0201
223 Glostrupveien 1 H0203
224 Glostrupveien 1 H0202
225 Glostrupveien 1 H0201
226 Glostrupveien 5 H0303
227 Glostrupveien 5 H0302
228 Glostrupveien 5 H0301
229 Glostrupveien 3 H0302
230 Glostrupveien 3 H0303
231 Glostrupveien 3 H0301
232 Glostrupveien 1 H0303
233 Glostrupveien 1 H0302
234 Glostrupveien 1 H0301
235 Glostrupveien 5 H0403
236 Glostrupveien 5 H0402
237 Glostrupveien 5 H0401
238 Glostrupveien 3 H0402
239 Glostrupveien 3 H0403
240 Glostrupveien 3 H0401
241 Glostrupveien 1 H0403
242 Glostrupveien 1 H0402
243 Glostrupveien 1 H0401