Om oss

Senter Borettslag

Borettslaget ble stiftet 21.11.1973 og består av 60 andelsboliger, fordelt på 2 bygninger med følgende adresser: Glostrupveien 1-3-5-7-9

Borettslaget har oppført sine bygninger på eiendommen gnr71, bnr 52 i Skedsmo kommune.

Borettslaget er organisert etter de bestemmelser som følger av Lov om borettslag og har til formål å drive eiendommen i samråd med og til beste for andelseierne.

Borettslaget er tilknyttet BORI BBL.
Senter Borettslag er et av de minste av 12 borettsslag i Skjettenbyen
Skjettenbyen har totalt 1802 leiligheter fordelt på blokker og rekkehus