Parkering

Parkeringsbestemmelser
Trafikk og parkering på borettslagets område skal foregå hensynsfullt og med forsiktighet, slik at det ikke oppstår fare eller at lagets beboere blir unødvendig forstyrret.
NyeP_merker_oblater2016Det finnes 1 (en) parkeringsplass til hver leilighet i garasjene – oppmerket og nummerert, med unntak av to plasser ute.

Campingvogner, avskiltede biler, tilhengere etc. skal ikke langtidsparkeres på gjesteparkeringen

Beboere/andelseiere er ansvarlige for at gjestene deres parkerer på gjesteparkeringen med riktige parkeringsbevis.

Biler skal ikke parkeres på fellesområdet på oversiden av blokkene, verken på plener, langs boder eller i innkjørsler.

Feilparkerte biler vil bli bøtelagt, for tiden kr 800,-