Pulverapparat

Pulverapparat

Det er plassert pulverapparat i begge garasjer

Borettslaget er pliktig til å levere brannslukkere til alle leiligheter, dette er dermed også borettslagets eiendom.
Borettslaget har sommeren 2014 utlevert brannslukningsapparat av typen Nordic P6G 6 kg ABC pulverslukker 43A 233B C pulverapparat til alle leiligheter.

I alle norske boliger er det påkrevd med slukkeutstyr.
Dette er enten en håndslukker med 6 kg pulver, 6 liter skumslukker med minimum
Nordic_P6G_6_kg_pulvereffektivitetsklasse 21A, eller en permanent tilkoblet husbrannslange.

Dette utstyret må både kontrolleres og foretas service på i henhold til NS3910

ABC-pulver
En ABC pulverslukker kan benyttes mot branner i alle typer materialer.
Pulveret reagerer kjemisk med brannen og har en kvelende effekt.
Pulver er effektivt mot branner i vesker og faste materialer, det leder ikke elektrisk strøm og kan derfor også benyttes mot branner i elektriske anlegg.
Slukkeren er tilpasset de nordiske forholdene og tåler frost
helt ned til -30°C

Vi anbefaler at slukkeren monteres i gangen utenfor soverom, eventuelt inne i hoved soverom.

Som bruker av en bolig er du selv ansvarlig for egenkontroll av din håndslukker.
Dette bør gjøres hvert kvartal. (Klipp fra  tryggogsikker.no)

Her er sjekklisten:

Vet alle hvor slukkeren står?
Er slukkeren lett tilgjengelig og godt synlig?
Er slukkerens bruksanvisning leselig?
Er slukkeren hel og pen uten synlige skader?
Står trykkindikator på grønt)
Sikringsplinten er intakt, glir lett og er plombert?
Kontroll og serviceintervaller på slukkeren er fulgt? (se kontrolletikett på slukkeren)
Slangen er hel og fin uten fremmedlegemer i slangen/dysen, ikke er morken.
Pulveret er løst og flyktig? Pulverslukkeren skal også snus på hodet og holdes mot øret i 5 til 10 sek.
Da skal man kunne høre / føle at pulveret er løst / flyktig og «renner» i beholderen.

– Styret –