Sluk

Bytting av sluk på bad og vaskerom

Tilskuddsordning vedrørende bytte av sluk.

Tilskuddsordningen går ut på at beboere som velger å rehabilitere bad/vaskerom, og i den sammenheng bytter sluk og innstøpt rør, kan få et tilskudd på inntil kr. 5000,-

Borettslaget stiller i denne sammenheng følgende krav:

  • Arbeidet må gjøres av en autorisert rørlegger etter gjeldende våtromsnorm.
  • Sluket må være byttet og regningen ovenfor autorisert rørlegger være betalt.
    Etter at dette er gjort søkes det om refusjon fra borettslaget med de vedlagte dokumentene.
  • Bilder kan godt vedlegges søknaden.

Husk å oppgi kontonummer og eier på kontoen som pengene skal overføres til.

Styret kan om nødvendig kreve en visuell inspeksjon før styret avgjør søknaden

Styret