Søppelhåndtering

Senter borettslag kildesorterer husholdningsavfall i henhold til kommunens retningslinjer.
Utenfor miljøstasjonen har vi plassert 2 containere en for papp og papir og en container beregnet for husholdningsavfall. 

➡ Papir
I papircontainer kan man kaste kopipapir, aviser, ukeblad, reklame, tidsskrifter.
Papiret må være rent og tørt. Ringpermer og annen emballasje må være fjernet. Konvolutter, tørkepapir, julepapir, gavepapir, kartong (for frysepizza, vaskepulver, frokostblandinger, egg og lignende) kastes i dunken for brennbart avfall.

 ➡ Glass og metallemballasje
Glass og metallemballasje, farget glass/flasker, metallkorker/-lokk, bokser og tomme metalltuber kastes i container på miljøstasjonen ved Shellstasjonen

 ➡ Matavfall/organisk avfall, Matavfall
Matavfall pakkes i biopose (Grønn pose) beregnet for organisk avfall.

I tillegg til vanlig matavfall kan man bl.a. kaste eggskall, teposer, kaffefilter, kaffegrut, bein, blomster og blomsterjord.

 ➡ Restavfall/brennbart husholdningsavfall
Alt restavfall skal pakkes forsvarlig inn i vanlig plastpose/handlepose og knytes med dobbel knute før den kastes i avfallsdunken.

Det skal under ingen omstendigheter plasseres avfall rundt containerne da dette vil tiltrekke seg kråker og evt. andre uønskede rotekopper!

 ➡ EE-avfall skal ikke kastes i noen av borettslagets avfallsdunker.
TV, PC, vaskemaskiner, hårfønere, ledninger, vaffeljern og andre elektriske/elektroniske produkter kan leveres gratis til butikker som selger tilsvarende artikler.

 ➡ Farlig avfall er alt som er brannfarlig, giftig, etsende eller irriterende.
Typisk er spraybokser, maling, lakk, løsemidler, oljerester, bilbatteri, tungmetaller og lignende.
Lysrør, lyspærer, sparepærer, batterier m.m. er også farlig avfall, men i motsetning til annet farlig avfall, plikter alle butikker som selger tilsvarende produkter også å ta i mot returer.
Dette skal ikke kastes i  borettslagets avfallcontainer.

 ➡ LegemidlerRegnes som risikoavfall og leveres apotek