Styret for 2016-2017 er valgt

Etter generalforsamlingen 09.05.2016 fungerer følgende styre for Senter Borettslag:
Styreleder:           Wenche K. Leonhardsen
Sekretær:             Jan Ivar Hansen-Bergli
Styremedlem:       Leif Henriksen
Styremedlem:       Marianne Thybell
Styremedlem:       Tove Norstrøm
1. varemedlem:    Nickolas Sparby
2. varemedlem:    Grete Ellingsen
3. varemedlem:    Claudette Mukamukunzi

Valgkomite

Tore Vamraak, Einar Leonhardsen