Styret 2017-2018

Styret i Senter Borettslag består av styreleder og 4 andre medlemmer samt 3 varamedlemmer.

Husk alltid å oppgi navn, adresse (leilighetsnummer/oppgang), telefonnummer og eventuelt e-postadresse ved henvendelser til styret.

E-postadresse til styret: styret@senterbrl.no 

Etter generalforsamlingen 09.05.2017 fungerer følgende styre for Senter Borettslag:

Styreleder:                     Wenche K. Leonhardsen
Nestleder/sekretær:       Jan Ivar Hansen-Bergli
Garasjeansvarlig:           Leif Henriksen
Styremedlem:                Marianne Thybell
Styremedlem:                Tove Norstrøm
1. varemedlem:              Nickolas Sparby
2. varemedlem:              Grete Ellingsen
3. varemedlem:              Claudette Mukamukunzi

Valgkomiteen Tore Vamraak (tore(at)vamraak.no) og Einar Leonhardsen (leonhardsen(at)getmail.no)